DESIGNER:
Ewa Sendecka,
Michał Tabor
project type:
Furniture Design
client:
Private Investor

Strategy:
Universal
Terms:
2 months

date:
2016

WU-REGAŁ NA 100 KSIĄŻEK

Wu pomieści 100 Twoich książek i zadba o to, by się nigdy nie przewracały! Może funkcjonować jako regał i jako ścianka działowa, a pochyłe półki umożliwiają stabilne ustawienie książek. A skąd kształt litery? Oczywiście to nie przypadek – na W zaczyna się nazwa naszego inwestora!

Wu’ will fit 100 of your books in a way that they will never fell over! It can function as a bookcase or a partition wall for the interior and thanks to sloping shelves all your books are well positioned. Why ‘W’ letter shape? Of course its not an accident – our inverstor’s name starts on W!